رسالت

عصر شبکه ماموریت خود را در راستای آموزش بهینه در حوزه خدمات فن آوری اطلاعات با استانداردهای بین المللی و دوره های کاربردی مهارتی مدیریت تعریف می نماید

بیشتر بخوانید