حسابداری ویژه ورود به بازار

دوره جامع حسابداری:

نام اساتید :

دکتر مهدی برآسود

دکتر مجید امروی

دکتر احسان رجبی

دکتر امیر محمدیان

سرکارخانم برآسود

مدت دوره :

۲۸۰ ساعت

ایام برگزاری :
شنبه دوشنبه 
۱۷ الی ۲۰
 
 

سرفصل های آموزشی :

۱)حسابداری مقدماتی

۲)حسابداری میانی

۳)حسابداری پیشرفته

۴)حسابداری بهای تمام شده

۵) حسابداری حقوق و دستمزد + تامین اجتماعی + بیمه

۶)کاربرد حسابداری با کامپیوتر ( نرم افزار قیاس + هلو )

۷)مالیات در شرکت های تولیدی خدماتی بازرگانی

۸)آموزش Excel مقدماتی و کاربرد Excel در حسابداری و مالی

۹)مدیریت مالی ویژه حسابداران

۱۰)اجرای پروژه ( عملی )

 

بیشتر بخوانید