دوره آموزشی network+

در آموزش نتورک پلاس دانش پژوهان پیــش از ورود به دوره هـای حرفه ای شبکه (سیسکو، مایکروسافت و…) لازم است پیش نیازهـای اولیه مرتبط با مباحث شبکه را فرا گیرند.

دوره آموزشی network+