محسن ناظر

مشخصات فردی: 

نام نام خانوادگی :محسن ناظرماسوله

سوابق تحصیلی :

کارشناسی (کامپیوتر نرم افزار) دانشگاه مهندسی آزاد اسلامی

گواهینامه های تخصصی :

CCNA R&S عصر شبکه
CCNP R&S عصر شبکه
CCIE R&S عصر شبکه
CCNP Security عصر شبکه
MCSA2003 عصر شبکه
MCITP2008 عصر شبکه
Vmware VCP6.0 عصر شبکه
MikroTik MTCNA بین المللی
MikroTik MTCRE بین المللی
MikroTik MTCTCE بین المللی
MikroTik MTCINE بین المللی
MikroTik MTCUME بین المللی

سوابق اجرایی:

  • مشارکت در راه اندازی شبکه WAN اداره زندان های استان رشت
  • راه اندازی شبکه داخلی دانشگاه آزاد آیت الله آملی
  • راه اندازی دوربین های مدار بسته داشگاه آزاد قزوین
  • راه اندازی شبکه هنرستان دانش رایانه
  • راه اندازی شبکه داخلی داروخانه ۲۹ فروردین

فعالیت ها:

  • تدریس در آموزشگاه عصر شبکه  از سال ۱۳۹۱ تاکنون
  • تدریس در آموزشگاه علم و رایانه نوین
  • تدریس در آموزشگاه مهندسی دانش رایانه
  • تدریس در آموزشگاه دانش دخت
  • آموزش پرسنل فنی شرکت قطعات خودرو عظام

بیشتر بخوانید