محمدعلی نیکوسخن

مشخصات فردی: 

نام نام خانوادگی : محمدعلی نیکوسخن

سوابق تحصیلی :

کارشناس مهندسی صنایع – تحلیل سیستم ها

گواهینامه های تخصصی :

۲۰۱۴: International Certificate in MCSE (Microsoft ID # 11137008)

۲۰۱۴: International Certificate in MCSA

۲۰۱۵: Certificate in Monitoring Zabbix

۲۰۱۶: Certificate in LPIC-1 (ID # 20162335)

۲۰۱۶: Certificate in LPIC-2 (ID # 20167521)

۲۰۱۶: Certificate in Config-Management Ansible

۲۰۱۶: Certificate in Virtualization Docker

سوابق اجرایی:

  • سایت همراه اول                                  https://mci.ir
  • اپلیکیشن همراه من ، همراه اول  https://myapp.mci.ir
  • وب همراه من ، همراه اول                https://my.mci.ir
  • خرید سیم کارت همراه اول              https://sim.mci.ir
  • ترابرد همراه اول                            https://join.mci.ir
  • فروش شارژ همراه اول            https://evoucher.mci.ir
  • پرداخت صورت حساب همراه اول   https://billing.mci.ir
  • میل سرور همراه اول                     https://mail.mci.ir
  • سایت سمات بورس       (EN) https://en.csdiran.com
  • سایت سمات بورس (Dara , Dana , Sejam ,..) https://www.csdiran.com

 

فعالیت ها:

کارشناس پشتیبان فنی شرکت آریاسان ۱۳۹۰- خرداد ۱۳۹۲

کارشناس پشتیبان آژانس امیران ۱۳۹۰- خرداد ۱۳۹۲

ادمین سیستم های لینوکس مپفا  ۱۳۹۶ – شهریور ۱۳۹۶

کارشناس ارشد سیستم های لینوکس الی گشت۱۳۹۷ – مهر ۱۳۹۷ (راه اندازی وب سرورهای Nginx و High availability در شعبات لندن و استانبول)

کارشناس ارشد سیستم های  لینوکس حامی سیستم شریف ۱۳۹۷ – تا کنون ( راه اندازی DB Clustering و  High availability ، Java Application  ،   Wildfly ،  Elasticsearch ،  Mail Server ، ….) و

کارشناس ارشد سیستم های  لینوکس همراه اول (MCI-Tower)

کارشناس ارشد سیستم های  لینوکس دولت همراه (https://mob.gov.ir)

کارشناس ارشد سیستم های  لینوکس سمات  (https://ddn.csdiran.com)

بیشتر بخوانید