آموزش امنیت شبکه

معرفی دوره ceh,pwk
در حال حاضر شرکت های تولید کننده نرم افزار قبل از انتشار محصول خود در بازار، جهت ارزیابی سطح امنیت نرم افزارهای تولیدی خود ، اقدام به آنالیز و کشف آسیب پذیری های احتمالی موجود در آن می کنند.با این اقدام ، ایرادات احتمالی برنامه قبل از اینکه توسط مصرف کنندگان و رقبا کشف و مورد سو استفاده قرار بگیرد ، توسط خود تولید کننده کشف و اصلاح خواهد شد.
از سوی دیگر ، شرکتها و سازمانهای مصرف کننده تکنولوژی هم ، جهت تست و ارزیابی سطح امنیت سرویس های نرم افزاری موجود ، اقدام به بررسی آسیب پذیری های احتمالی در بستر نرم افزاری خود می کنند.
شرکتها و سازمانها ، برای ادامه فعالیت امن خود ،  نیازمند افرادی هستند که توانایی انجام موارد فوق را داشته باشند.بنابراین سعی این دوره آموزشی بر این هست که ، دانشجویان با ابزارها و دانش مورد نیاز این حوزه آشنا شده و بتوانند در کمترین زمان ممکن ،  از فرصتهای شغلی موجود استفاده کنند.
در این دوره، دانشجویان با مفاهیم هک قانونمند (CEH) و ابزارهای تست نفوذ شبکه در محیط کالی لینوکس(PWK) آشنا خواهند شد.لازم به ذکر هست که آشنایی اولیه با مفاهیم شبکه در سطح network plus از پیشنیازهای این دوره می باشد.

سرفصل دوره:

PWK  Syllabus:

 

          Penetration Testing: What You Should Know

          Getting Comfortable with Kali Linux

          The Essential Tools

          Passive Information Gathering

          Active Information Gathering

          Vulnerability Scanning

           Buffer Overflows

          Working with Exploits

          File Transfers

          Privilege Escalation

          Client Side Attacks

          Web Application Attacks

CEH Syllabus

– Introduction to Ethical Hacking
– System Fundamentals
– Cryptography
– Footprinting
– Scanning
– Enumeration
– System Hacking
– Malware
– Social Engineering
– Denial of Service
– Session Hijacking
– Web Servers and Applications
– SQL Injection
– Evasion

           Password Attacks

          Port Redirection and Tunneling

          The Metasploit Framework

           Bypassing Antivirus Software

بیشتر بخوانید