آموزش امنیت شبکه

آموزش امنیت شبکه

آموزش امنیت شبکه

آموزش امنیت شبکه

معرفی دوره Security+ ,CEH , PWK:

در حال حاضر شرکت های تولید کننده نرم افزار قبل از انتشار محصول خود در بازار، جهت ارزیابی سطح امنیت نرم افزارهای تولیدی خود ، اقدام به آنالیز و کشف آسیب پذیری های احتمالی موجود در آن می کنند.با این اقدام ، ایرادات احتمالی برنامه قبل از اینکه توسط مصرف کنندگان و رقبا کشف و مورد سو استفاده قرار بگیرد ، توسط خود تولید کننده کشف و اصلاح خواهد شد.

از سوی دیگر ، شرکت ها و سازمان های مصرف کننده تکنولوژی هم ، جهت تست و ارزیابی سطح امنیت سرویس های نرم افزاری موجود ، اقدام به بررسی آسیب پذیری های احتمالی در بستر نرم افزاری خود می کنند.
شرکت ها و سازمان ها ، برای ادامه فعالیت امن خود ، نیازمند افرادی هستند که توانایی انجام موارد فوق را داشته باشند.بنابراین سعی این دوره آموزشی بر این هست که ، دانشجویان با ابزارها و دانش مورد نیاز این حوزه آشنا شده و بتوانند در کمترین زمان ممکن ، از فرصت های شغلی موجود استفاده کنند.

در دوره آموزش امنیت شبکه، دانشجویان با مفاهیم هک قانونمند (CEH) و ابزارهای تست نفوذ شبکه در محیط کالی لینوکس(PWK) آشنا خواهند شد.لازم به ذکر هست که آشنایی اولیه با مفاهیم شبکه در سطح network plus از پیشنیازهای این دوره می باشد.

آموزش امنیت شبکه
آموزش امنیت شبکه

آموزش دوره امنیت Security+

سرفصل های دوره آموزشی Security+:

Security + Syllabus:
Malware and social engineering attacks
Application and network attacks
Vulnerability assessment and mitigating attacks
Host , application and data security
Network security
Administering a secure network
Wireless network security
Access control fundamentals
Authentication and account management
Basic cryptography
Advanced cryptography
Business continuity
Risk mitigation

آموزش امنیت شبکه
آموزش امنیت شبکه

آموزش دوره امنیت PWK

سرفصل های دوره آموزشی PWK:

PWK Syllabus
Penetration Testing: What You Should Know
Getting Comfortable with Kali Linux
The Essential Tools
Passive Information Gathering
Active Information Gathering
Vulnerability Scanning
Buffer Overflows
Working with Exploits
File Transfers
Privilege Escalation
Client Side Attacks
Web Application Attacks

آموزش امنیت شبکه
آموزش امنیت شبکه CEH
آموزش امنیت شبکه

آموزش دوره امنیت CEH

سرفصل های دوره آموزشی CEH:

CEH Syllabus

Introduction to Ethical Hacking
System Fundamentals
Cryptography
Foot printing
Scanning
Enumeration
System Hacking
Malware
Social Engineering
Denial of Service
Session Hijacking
Web Servers and Applications
SQL Injection
Evasion
Password Attacks
Port Redirection and Tunneling
The Metasploit Framework
Bypassing Antivirus Software

مدت دوره :

۸۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز : 

لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

Network +

بیشتر بخوانید