آموزش امنیت شبکه

معرفی دوره security+,ceh,pwk
در حال حاضر شرکت های تولید کننده نرم افزار قبل از انتشار محصول خود در بازار، جهت ارزیابی سطح امنیت نرم افزارهای تولیدی خود ، اقدام به آنالیز و کشف آسیب پذیری های احتمالی موجود در آن می کنند.با این اقدام ، ایرادات احتمالی برنامه قبل از اینکه توسط مصرف کنندگان و رقبا کشف و مورد سو استفاده قرار بگیرد ، توسط خود تولید کننده کشف و اصلاح خواهد شد.
از سوی دیگر ، شرکتها و سازمانهای مصرف کننده تکنولوژی هم ، جهت تست و ارزیابی سطح امنیت سرویس های نرم افزاری موجود ، اقدام به بررسی آسیب پذیری های احتمالی در بستر نرم افزاری خود می کنند.
شرکتها و سازمانها ، برای ادامه فعالیت امن خود ،  نیازمند افرادی هستند که توانایی انجام موارد فوق را داشته باشند.بنابراین سعی این دوره آموزشی بر این هست که ، دانشجویان با ابزارها و دانش مورد نیاز این حوزه آشنا شده و بتوانند در کمترین زمان ممکن ،  از فرصتهای شغلی موجود استفاده کنند.
در این دوره، دانشجویان با مفاهیم هک قانونمند (CEH) و ابزارهای تست نفوذ شبکه در محیط کالی لینوکس(PWK) آشنا خواهند شد.لازم به ذکر هست که آشنایی اولیه با مفاهیم شبکه در سطح network plus از پیشنیازهای این دوره می باشد.

سرفصل دوره:

Security + Syllabus:

Malware and social engineering attacks

Application and network attacks

Vulnerability assessment and mitigating attacks

Host , application  and data  security

Network security

Administering a secure network

Wireless network security

  Access control fundamentals

 Authentication and account management

 Basic cryptography

 Advanced cryptography

 Business continuity

Risk mitigation

PWK  Syllabus

 Penetration Testing: What You Should Know

         Getting Comfortable with Kali Linux

          The Essential Tools

          Passive Information Gathering

         Active Information Gathering

         Vulnerability Scanning

          Buffer Overflows

          Working with Exploits

          File Transfers

           Privilege Escalation

          Client Side Attacks

           Web Application Attacks

CEH Syllabus

 Introduction to Ethical Hacking
 System Fundamentals
 Cryptography
 Footprinting
 Scanning
 Enumeration
 System Hacking
 Malware
 Social Engineering
 Denial of Service
 Session Hijacking
 Web Servers and Applications
 SQL Injection
 Evasion

           Password Attacks

            Port Redirection and Tunneling

            The Metasploit Framework

             Bypassing Antivirus Software

بیشتر بخوانید