Previous
Next

اساتید عصر شبکه

تقویم آموزشی دوره ها

تخفیفات دوره های آموزشی

چطور مهندس شبکه شوم ؟

دوره جامع بازرگانی بین الملل

آرشیو آموزشی

مرکز آموزش مجازی

نوروز ۱۴۰۲

برگزاری آزمون های

Education Calendar

تقویم آموزشی

 

تمامی دوره ها به صورت حضوری مجازی همزمان برگزار میشود.

نام دورهروزساعتتاریخ پیش بینیشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
مهارت های بازرگانی بین المللجمعه۹:۰۰-۱۳:۰۰۱۴۰۱/۰۲/۰۸۵.۹۰۰.۰۰۰ثبت نام
مهارت های بازرگانی بین المللپنجشنبه۱۴ الی ۱۹۱۴۰۲/۰۱/۳۱۵.۹۰۰.۰۰۰ثبت نام
ادمین تخصصی سایتپنجشنبه۹ الی ۱۴۱۴۰۲/۰۱/۲۴۶.۸۰۰.۰۰۰ثبت نام
ثبت سفارش و ترخیص کالا – NTSW – EPLپنجشنبه و جمعهپنجشنبه ۱۴ الی ۱۹ – جمعه ۹ الی ۱۴۱۴۰۲/۰۲/۱۴۲.۹۰۰.۰۰۰ثبت نام
ثبت سفارش و ترخیص کالا – NTSW – EPLپنجشنبه۱۴ الی ۱۹۱۴۰۲/۰۲/۰۸۲.۹۰۰.۰۰۰ثبت نام

تمامی دوره ها به صورت حضوری مجازی همزمان برگزار میشود.

نام دورهروزساعتتاریخ پیش بینیشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کاررزرورزرورزرو۶.۵۰۰.۰۰۰ثبت نام

era-network.ir

آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

همین امروز برای ثبت نام اقدام کنید و از آخرین زمان برگزاری دوره ها با خبر شوید!