آموزش پیشرفته Red hat

آموزش پیشرفته Red hat
آموزش پیشرفته Red hat
آموزش پیشرفته Red hat

آموزش پیشرفته Red hat

مخاطبان دوره

متخصصین شبکه و سیستم عامل
علاقمندان و کاربران و راهبران این سیستم عامل و شبکه توانایی پس از گذراندن دوره
نصب و راه اندازی سرویس ها و کار با فرمان های راهبری ان
رفع اشکالات و بهینه سازی سرویس ها در محیط single server

 

سر فصل ها

نحوه بوت شدن سیستم
System و init و نحوه کار ان ها
پروتکل ftp
محدود نمودن کاربران
بررسی core وcore dump و مدیریت بر روی اینگونه فایل ها
بررسی پروتکل ssh
بررسی پروکسی سرور و نحوه نصب و راه اندازی و پیکر بندی ان


بررسی mail server ها و نصب و راه اندازی یک mail server
مدیریت بر روی کاربران و گروه ها
بررسی مجورز های خاص مانند t , s و نوشتن یک برنامه کوچک با c
بررسی loger های سیستم مانند syslog , rsyslog, syslog-ng
بررسی lftp


بررسی عمیق یک فایل سیستم و آنالیز فایل های fstab,mtab
بررسی فرمان های مبتنی بر مدیریت شبکه مانند netstat , ifup و..
بررسی termcap, terminfo
بررسی swap و تولید نمودن swap file


بررسی پروتکل dhcp و راه اندازی آن
بررسی سرویس های at,cron
بررسی کاربردی های pam
performance tuning
بررسی دیواره آتش (fire wall)
بررسی کرنل لینوکس و کمپایل این سیستم عامل
بررسی پارامترهای کرنل
بررسی lvm و راه اندازی آن

آموزش پیشرفته Red hat
آموزش پیشرفته Red hat
آموزش پیشرفته Red hat
آموزش پیشرفته Red hat

مدت دوره :

۴۵ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :

PC

پیشنیاز :

Red hat مقدماتی

بیشتر بخوانید