آموزش CCIE Security

 آموزش CCIE Security

حال حاضر آزمون Written و LAB برای آموزش CCIE Security به Ver 4.0 تغییر یافته است. تغییرات عمده ای در تجهیزات آزمون LAB بوجود آمده است که از مهمترین آنها می توان به اضافه شدن دستگاه جدید امنیتی سیسکو با نام  (ISE (Identity Services Engine به تجهیزات اشاره کرد. در همین راستا تغییراتی هم در Blue Print این آزمون در ارتباط با Identity Based Services اعمال شده است. آزمون CCIE Security حدود ۸ ساعت می باشد. در این مدت یک سناریو در اختیار داوطلب آزمون قرار دارد که آن را باید Config و Troubleshoot نماید. حدوداً ۳۰% این آزمون CCIE Security به بخش  Troubleshooting اختصاص داده شده است.

نام اساتید :

مهندس

مدت دوره :

ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
روتر سیسکو
سوئیچ سیسکو
PC یا لپ تاپ

پیشنیاز:

CCNP Security

بیشتر بخوانید