آموزش CCNA Data Center

تعریف دوره :
فیلد دیتا سنتر یکی از جدید ترین و به روز ترین دوره های تخصصی در هرم آموزشی سیسکو می باشد که شامل تکنولوژی ها و پروتکل های مرتبط با صنعت مرکز داده است . همانند فیلد های دیگر آموزشی این فیلد هم به سه بخش اصلی CCNA , CCNP , CCIE تقسیم شده است . CCNA Data Center اولین بخش از هرم دیتا سنتر است . این دوره به دو بخش تقسیم شده است :


DCICN “Introducing Cisco Data Center Networking” ۶۴۰-۹۱۱
۶۴۰-۹۱۶ DCICT “Introducing Cisco Data Center Technologies”

نام اساتید :

علی آب نیکی

مدت دوره :

۵۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

CCNA

بخش اول با عنوان DCICN به موارد TCP/IP , Ethernet , Vlanning , Basic Router Configuration مرتبط می باشد . این بخش دارای اشتراکات زیادی با CCNA R&S است .
بخش دوم با عنوان DCICT به مباحث جدی تر پرداخته میشود . از آن جمله میتوان به Cisco Data Center Fundamentals Concepts ، Data Center Unified Fabric ، Storage Networking ، DC Virtualization ، Unified Computing ، Data Center Network Services اشاره کرد .

مزایای دوره:
بعد از اتمام این دوره دانشجویان دارای مهارت های ابتدایی مربوط به تجهیزات مرکز داده اعم از راه اندازی و فهم و درک سناریو های مرتبط می باشند .
از آنجایی که فیلد دیتا سنتر فیلد بسیار جدیدی می باشد میتواند فرصت مناسبی برای پیشروی علمی در این عرصه باشد .
مشاغل دوره:
تکنسین دیتا سنتر های خصوصی و دولتی – بانک ها ، اپراتور ها و سازمان ها

بیشتر بخوانید