آموزش CCNA Security

معرفی دوره :

دوره CCNA Security به طور کلی درباره ی Attack های معمول شبکه ، چگونگی اتصال امن به روتر یا Physical Harding و در مورد Access list های Standard ، Extended و Complex صحبت می شود.

نام اساتید :

خشایار آبتین

مدت دوره :

۴۸ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

CCNA

اهداف دوره :

در این دوره همچنین در مورد چگونگی تبدیل روتر سیسکو به فایروال و بحث های zone based در شبکه های LAN و WAN صحبت خواهد شد.
استفاده از معماری aaa و روش های ارتباط بین روتر سیسکو با پروتکل های Radius .
چگونگی تبدیل کردن روتر سیسکو به IPS و تعریف و تحلیل IDS.
تبدیل روتر سیسکو به VPN با امنیت معماری IPS .
تعریف امنیت در لایه Access توسط سوییچ های سیسکو با پروتکل dot1x.
تحلیل شبکه توسط نرم افزاری مانند Syslog ، SNMP و Net flow . این دوره مناسب کارشناسان Noc و Soc می باشد

۱.۰ Security Concepts
۱.۱ Common security principles
۱.۲ Common security threats
۱.۳ Cryptography concepts
۱.۴ Describe network topologies

۲.۰ Secure Access
۲.۱ Secure management
۲.۲ AAA concepts
۲.۳ ۸۰۲.۱X authentication
۲.۴ BYOD

۳.۰ VPN
۳.۱ VPN concepts
۳.۲ Remote access VPN
۳.۳ Site-to-site VPN

۴.۰ Secure Routing and Switching
۴.۱ Security on Cisco routers
۴.۲ Securing routing protocols
۴.۳ Securing the control plane
۴.۴ Common Layer 2 attacks
۴.۵ Mitigation procedures
۴.۶ VLAN security

۵.۰ Cisco Firewall Technologies
۵.۱ Describe operational strengths and weaknesses of the different firewall technologies
۵.۲ Compare stateful vs. stateless firewalls
۵.۳ Implement NAT on Cisco ASA 9.x
۵.۴ Implement zone-based firewall
۵.۵ Firewall features on the Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 9.x

۶.۰ IPS
۶.۱ Describe IPS deployment considerations
۶.۲ Describe IPS technologies

۷.۰ Content and Endpoint Security
۷.۱ Describe mitigation technology for email-based threats
۷.۲ Describe mitigation technology for web-based threats
۷.۳ Describe mitigation technology for endpoint threats

بیشتر بخوانید