0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش LPIC 3

مدت دوره :

40 ساعت

تجهيزات مورد نياز:

لپ تاپ يا PC

پيشنياز:

LPIC-2

معرفی دوره LPIC3:

مدرک LPIC3 برای مدیریت لینوکس در سطح سازمانی طراحی شده و بالاترین سطح حرفه ای مدارک موسسه LPI می باشد.

این دوره به سه حوزه Mixed Environment,Security,Virtualization & High Availability تقسیم شده است.

با گذراندن هر یک از سه حوزه فوق  ، مدرک LPIC3 در همان حوزه اعطا خواهد شد، یعنی نیازی به گذراندن هر سه آنها نیست.

مخاطبین دوره آموزشی:

مدیران و کارشناسان ارشد حوزه شبکه، امنیت و  دیتاسنتر های مبتنی بر بستر مجازی از مخاطبین این دوره خواهند بود.

دوره Mixed Environment:

پس از اتمام این دوره شما می توانید محیط هایی که تلفیقی از سرورهای ویندوز و لینوکس است را به راحتی مدیریت کنید. 

اهداف دوره آموزشی:

هدف از گذرادن این دوره عبارت است از بررسی Open Dap، احراز هویت با Open Dap، بررسی Samba، مدیریت کاربران و گروه‌های کاربری در Samba، اشتراک‌گذاری در Samba، CIMS، NetBIOS و Wins.

سرفصل های دوره آموزشی:

۱ Introduction

۲ Version Information

۳ Translations of Objectives

۴ Objectives

۴.۱ Topic 301: Samba Basics

۴.۱.۱ ۳۰۱.۱ Samba Concepts and Architecture (weight: 2)

۴.۱.۲ ۳۰۱.۲ Samba Configuration (weight: 4)

۴.۱.۳ ۳۰۱.۳ Regular Samba Maintenance (weight: 2)

۴.۱.۴ ۳۰۱.۴ Troubleshooting Samba (weight: 3)

۴.۲ Topic 302: Samba and Active Directory Domains

۴.۲.۱ ۳۰۲.۱ Samba as Active Directory Domain Controller (weight: 5)

۴.۲.۲ ۳۰۲.۲ Active Directory Name Resolution (weight: 2)

۴.۲.۳ ۳۰۲.۳ Active Directory User Management (weight: 4)

۴.۲.۴ ۳۰۲.۴ Samba Domain Membership (weight: 4)

۴.۲.۵ ۳۰۲.۵ Samba Local User Management (weight: 2)

۴.۳ Topic 303: Samba Share Configuration

۴.۳.۱ ۳۰۳.۱ File Share Configuration (weight: 4)

۴.۳.۲ ۳۰۳.۲ File Share Security (weight: 3)

۴.۳.۳ ۳۰۳.۳ DFS Share Configuration (weight: 1)

۴.۳.۴ ۳۰۳.۴ Print Share Configuration (weight: 2)

۴.۴ Topic 304: Samba Client Configuration

۴.۴.۱ ۳۰۴.۱ Linux Authentication Clients (weight: 5)

۴.۴.۲ ۳۰۴.۲ Linux CIFS Clients (weight: 3)

۴.۴.۳ ۳۰۴.۳ Windows Clients (weight: 3)

۴.۵ Topic 305: Linux Identity Management and File Sharing

۴.۵.۱ ۳۰۵.۱ FreeIPA Installation and Maintenance (weight: 2)

۴.۵.۲ ۳۰۵.۲ FreeIPA Entity Management (weight: 4)

۴.۵.۳ ۳۰۵.۳ FreeIPA Active Directory Integration (weight: 2)

۴.۵.۴ ۳۰۵.۴ Network File System (weight: 3)

دوره Security:

برای مدیریت سرویس های مختلف امنیتی در سطح یک سازمان های بزرگ نیاز است که شما این دوره را بگذرانید.

اهداف دوره آموزشی:

در این دوره با رمزنگاری، Opens SSL، RSA، CSR، X509، DSA، SSL و PGP، رمزنگاری فایل سیستم‌ها، Crypt Mount، LUKS DM-Crypt، Crypt Setup، کنترل سطوح دسترسی، امنیت سرویس‌ها و امنیت شبکه آشنا میشوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

    ۴.۱ Topic 331: Cryptography
        ۴.۱.۱ ۳۳۱.۱ X.509 Certificates and Public Key Infrastructures (weight: 5)
        ۴.۱.۲ ۳۳۱.۲ X.509 Certificates for Encryption, Signing and Authentication (weight: 4)
        ۴.۱.۳ ۳۳۱.۳ Encrypted File Systems (weight: 3)
        ۴.۱.۴ ۳۳۱.۴ DNS and Cryptography (weight: 5)
    ۴.۲ Topic 332: Host Security
        ۴.۲.۱ ۳۳۲.۱ Host Hardening (weight: 5)
        ۴.۲.۲ ۳۳۲.۲ Host Intrusion Detection (weight: 5)
        ۴.۲.۳ ۳۳۲.۳ Resource Control (weight: 3)
    ۴.۳ Topic 333: Access Control
        ۴.۳.۱ ۳۳۳.۱ Discretionary Access Control (weight: 3)
        ۴.۳.۲ ۳۳۳.۲ Mandatory Access Control (weight: 5)
    ۴.۴ Topic 334: Network Security
        ۴.۴.۱ ۳۳۴.۱ Network Hardening (weight: 4)
        ۴.۴.۲ ۳۳۴.۲ Network Intrusion Detection (weight: 4)
        ۴.۴.۳ ۳۳۴.۳ Packet Filtering (weight: 5)
        ۴.۴.۴ ۳۳۴.۴ Virtual Private Networks (weight: 4)
    ۴.۵ Topic 335: Threats and Vulnerability Assessment
        ۴.۵.۱ ۳۳۵.۱ Common Security Vulnerabilities and Threats (weight: 2)
        ۴.۵.۲ ۳۳۵.۲ Penetration Testing (weight: 3)

دوره Virtualization :

با گذراندن دوره Virtualization، دانشجویان قادر به پیاده سازی راه حل های مجازی و کلود در سطح یک دیتاسنتر خواهند بود.

سرفصل های دوره آموزشی:

   ۱ Introduction
    ۲ Version Information
    ۳ Translations of Objectives
    ۴ Objectives
        ۴.۱ Topic 330: Virtualization
            ۴.۱.۱ ۳۳۰.۱ Virtualization Concepts and Theory (weight: 8)
            ۴.۱.۲ ۳۳۰.۲ Xen (weight: 9)
            ۴.۱.۳ ۳۳۰.۳ KVM (weight: 9)
            ۴.۱.۴ ۳۳۰.۴ Other Virtualization Solutions (weight: 3)
            ۴.۱.۵ ۳۳۰.۵ Libvirt and Related Tools (weight: 5)
            ۴.۱.۶ ۳۳۰.۶ Cloud Management Tools (weight: 2)
        ۴.۲ Topic 334: High Availability Cluster Management
            ۴.۲.۱ ۳۳۴.۱ High Availability Concepts and Theory (weight: 5)
            ۴.۲.۲ ۳۳۴.۲ Load Balanced Clusters (weight: 6)
            ۴.۲.۳ ۳۳۴.۳ Failover Clusters (weight: 6)
            ۴.۲.۴ ۳۳۴.۴ High Availability in Enterprise Linux Distributions (weight: 1)
        ۴.۳ Topic 335: High Availability Cluster Storage
            ۴.۳.۱ ۳۳۵.۱ DRBD / cLVM (weight: 3)
            ۴.۳.۲ ۳۳۵.۲ Clustered File Systems (weight: 3)
        ۴.۴ Reference Material
    ۵ Future Change Considerations

 

مشاوره رایگان عصر شبکه

برای تماس فرم زیر را تکمیل کنید