آموزش LPIC-3-303

آموزش LPIC-3-303

معرفی دوره:

مباحث مطروحه در دوره آموزش لینوکس (LPIC-303 (Security به اختصار عبارتند از آشنایی با رمزنگاری، Opens SSL، RSA، CSR، X509، DSA، SSL و PGP، رمزنگاری فایل سیستم‌ها، Cryptmount، LUKS dm-crypt، Cryptsetup، کنترل سطوح دسترسی، امنیت سرویس‌ها و امنیت شبکه.

 

نام اساتید :

ناصر کارگر

مدت دوره :

۳۲ ساعت

تجهیزات مورد نیاز:

لپ تاپ یا PC

پیشنیاز:

LPIC-2

سرفصل دوره :

 

    ۴.۱ Topic 331: Cryptography
        ۴.۱.۱ ۳۳۱.۱ X.509 Certificates and Public Key Infrastructures (weight: 5)
        ۴.۱.۲ ۳۳۱.۲ X.509 Certificates for Encryption, Signing and Authentication (weight: 4)
        ۴.۱.۳ ۳۳۱.۳ Encrypted File Systems (weight: 3)
        ۴.۱.۴ ۳۳۱.۴ DNS and Cryptography (weight: 5)
    ۴.۲ Topic 332: Host Security
        ۴.۲.۱ ۳۳۲.۱ Host Hardening (weight: 5)
        ۴.۲.۲ ۳۳۲.۲ Host Intrusion Detection (weight: 5)
        ۴.۲.۳ ۳۳۲.۳ Resource Control (weight: 3)
    ۴.۳ Topic 333: Access Control
        ۴.۳.۱ ۳۳۳.۱ Discretionary Access Control (weight: 3)
        ۴.۳.۲ ۳۳۳.۲ Mandatory Access Control (weight: 5)
    ۴.۴ Topic 334: Network Security
        ۴.۴.۱ ۳۳۴.۱ Network Hardening (weight: 4)
        ۴.۴.۲ ۳۳۴.۲ Network Intrusion Detection (weight: 4)
        ۴.۴.۳ ۳۳۴.۳ Packet Filtering (weight: 5)
        ۴.۴.۴ ۳۳۴.۴ Virtual Private Networks (weight: 4)
    ۴.۵ Topic 335: Threats and Vulnerability Assessment
        ۴.۵.۱ ۳۳۵.۱ Common Security Vulnerabilities and Threats (weight: 2)
        ۴.۵.۲ ۳۳۵.۲ Penetration Testing (weight: 3)

 

 

بیشتر بخوانید