آموزش MTCNA

معرفی دوره آموزشی MTCNA:

دوره MTCNA دوره Basic شرکت میکروتیک می باشد که دانشجویان را با مفاهیم اولیه شبکه در پلتفرم میکروتیک و تاریخچه این شرکت آشنا خواهد کرد و تمام ابزار هایی که داخل میکروتیک وجود دارد ، مثل ابزار های مانیتورینگ، ابزار های شبکه مثل ping ، Trace، مباحث IP Addressing ، IP Routing ، مفاهیم مقدماتی DHCP ، مفاهیم مقدماتی Wireless ، مفاهیم اولیه firewalling ، مفاهیم QoSو…. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مثل تمام دوره های Associate درباره مباحث مقدماتی شبکه در میکروتیک صحبت خواهد شد.

در دوره MTCNA تقریبا ۸۰٪ مطالب دوره ها میکروتیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ۲۰٪ مابقی مطالب مربوط به دوره های تخصصی میکروتیک می باشد که دانشجویان در این دوره دید کاملی نسبت به تجهیزات میکروتیک پیدا خواهند کرد.

دیدگاه شرکت میکروتیک از لحاظ مباحث علمی در این دوره ، مثل دوره های سیسکو به این صورت نمی باشد که مباحث علمی را گسترش دهد . بلکه دیدگاهش به این صورت است که کانسپت های عملی که در حال حاضر درشبکه وجود دارد را تو پلتفرم خودش به بهترین نحو اجرا کند .

مدت دوره :

۳۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
روتربرد میکروتیک
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

+Network

TCP/IP

نتایج و اهداف دوره:

با اتمام این دوره دانشجویان با مبحث سخت افزاری و نرم افزاری میکروتیک که در بالا معرفی شده است آشنایی کامل پیدا میکنند و همچنین قابلیت اتصال یک کاربر به اینترنت را خواهند داشت.

 

مخاطبین دوره آموزشی:

از مخاطبین این دوره MTCNA نیز می توان به مهندسین شبکه که در شبکه‌های ترکیبی‌ و همچنین برای همه ی‌ افرادی که در شرکت‌های ISP فعالیت دارند مناسب خواهد بود.

سرفصل دوره:

Certified Network Associate (MTCNA)

Module 1 Introduction
• About MikroTik
• What is RouterOS
• What is RouterBOARD
• First time accessing the router
• WinBox and MAC-WinBox
• WebFig and Quick Set
• Default configuration
• RouterOS command line interface (CLI)
• Null Modem cable
• SSH and Telnet
• New terminal in WinBox/WebFig
• RouterOS CLI principles
• Command history and its benefits
• Initial configuration (Internet access)
• WAN DHCP-client
• LAN IP address and default gateway
• Basic Firewall – NAT masquerade
• Upgrading RouterOS
• Package types
• Ways of upgrading
• RouterBOOT firmware upgrade
• Router identity
• Manage RouterOS logins
• Manage RouterOS services
• Managing configuration backups
• Saving and restoring the backup
• Difference between a backup and an export (.rsc) file
• Editing an exportfile
• Resetting a RouterOS device
• Reinstalling a RouterOS device (Netinstall)
• RouterOS license levels
• Sources of additional information
• wiki.mikrotik.com
• forum.mikrotik.com
• mum.mikrotik.com
• Distributor and consultant support
• support@mikrotik.com
Module 2 DHCP
• DHCP server and client
• DHCP client
• DHCP server setup
• Leases management
• DHCP server network configuration
• Address Resolution Protocol (ARP)
• ARP modes
• RouterOS ARP table

Module 3 Bridging
• Bridging overview
• Bridge concepts and settings
• Creating bridges
• Adding ports to bridges
• Bridge wireless networks

Module 4 Routing
• Routing overview
• Routing concepts
• Route flags
• Static routing
• Creating routes
• Setting default route
• Managing dynamic routes
• Implementing static routing in a simple network
Module 5 Wireless
• ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac Concepts
• Frequencies chains (tx power, rx sensitivity, country regulations)
• Setup a simple wireless link
• Access Point configuration
• Station configuration
• Wireless Security and Encryption
• Access List
• Connect List
• Default Authenticate
• Default Forward
• WPA-PSK, WPA2-PSK
• WPS accept, WPS client
• Monitoring Tools • Snooper
• Registration table

Module 6 Firewall
• Firewall principles
• Connection tracking and states
• Structure, chains and actions
• Firewall Filter in action
• Filter actions
• Protecting your router (input)
• Protection your customers (forward)
• Basic Address-List
• Source NAT
• Masquerade and src-nat action
• Destination NAT
• dst-nat and redirect actions
Module 7 QoS
• Simple Queue
• Target
• Destinations
• Max-limit and limit-at
• Bursting
• One Simple queue for the whole network (PCQ)
• pcq-rate configuration
• pcq-limit configuration

بیشتر بخوانید