آموزش MTCTCE

آموزش MTCTCE:

دوره (MTCTCE) Traffic Control Engineer یکی از مهم ترین و پیشرفته ترین دوره های شرکت میکروتیک می باشد ، از این جهت که خیلی از feature های حرفه ای را به شما دانشجویان ارائه میدهد و خیلی در این دوره با Tools ها سرکار ندارید و از لحاظ concept دوره بسیار سنگینی می باشد.

در این دوره به صورت تخصصی درباره مطالب پیشرفته Mangel ، Nat ، Filtering ، DNS ،Firewalling و …..تدریس خواهد شد و کلیه Packet Flowهای Data مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدت دوره :

۳۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
روتربرد میکروتیک
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

MTCNA

هدف های دوره:

از اهداف این دوره می توان به آشنایی با مفاهیم پهنای باند و کنترل ترافیک با انواع فیلترها، آشنایی با انواع فایروال ها و تنظیم آن برروی میکروتیک، تسلط بر مدیریت صفحات وب و نحوه فیلتر کردن آنها،تسلط و آشنایی با سرویس های مختلف مانند DHCP، DNS و … را نام برد ولی از مهم‌ترین هدف های این دوره آشنایی کامل با QOS می باشد که در ۲ سطح Simple وAdvance تشریح خواهد شد.

 

مخاطبین دوره آموزشی:

از مخاطبین این دوره MTCTCE نیز می توان به مهندسین شبکه ، تکنسین‌های با سابقه بالا ، و کارشناسان
، دانشجویان IT و مخصوصا مهندسینی که در شبکه های متوسط کار می کنند ، اشاره کرد .

 

سرفصل های دوره آموزشی:

Mikrotik Training Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)
Packet flow diagram
• Why this diagram is necessary?
• Full overview of all things covered by diagram
• Simple examples how packet travels through the diagram (routing, bridging, connection to router etc.) + LAB
• More complex examples of diagram usage + LAB Firewall filter/nat/mangle
• Connection tracking
• Filter + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered
• NAT + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered o NAT helpers
• Mangle + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered
• Some complicated rule “conditions” covered
(“advanced”, “extra” tab) + LAB
• uPNP
Quality of Service
o HTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
• Burst + LAB
• Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
• Simple queues + LAB

oHTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
• Burst + LAB
• Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
• Simple queues + LAB
• Simple queue and queue tree interaction

DNS client/cache

• Basic configuration + LAB
• Static DNS Entry + LAB DHCP client/relay/server
• DHCP communication analysis
• DHCP-client identification/ configuration + LAB
• DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB

DHCP client/relay/server

• DHCP communication analysis
• DHCP-client identification/ configuration + LAB
• DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB

Web Proxy

• Basic configuration
• Proxy rule lists
o Access list + LAB
o Direct Access list + LAB o Cache list + LAB
• Regular expression + LAB

بیشتر بخوانید