آموزش MTCTCE

نتایج و اهداف دوره : 

دوره traffic Control Engineer ( آموزش MTCTCE) یکی از مهم ترین و پیشرفته ترین دوره های شرکت میکروتیک می باشد. در این دوره کلیه Packet Flowهای Data بررسی می شود.

نام اساتید :

خشایار آبتین

مدت دوره :

۳۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
روتربرد میکروتیک
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

MTCNA

همچنین در این دوره درباره ی مطالب پیشرفته Mangel ، Nat ، Filtering ، Firewalling و …..تدریس می شود.

هدف دوره :

یکی‌ از مهم‌ترین هدفه های این دوره آشنایی کامل با QOS می باشد که در ۲ سطح Simple وAdvance تشریح میشود.

دوره مناسب برای :

مهندسین شبکه ، تکنسین‌های با سابقه بالا ، و کارشناسان LAN

Mikrotik Training Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)

Packet flow diagram

•    Why this diagram is necessary?
•    Full overview of all things covered by diagram
•    Simple examples how packet travels through the diagram (routing, bridging, connection to router etc.) + LAB
•    More complex examples of diagram usage + LAB Firewall filter/nat/mangle

•    Connection tracking
•    Filter + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered
•    NAT + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered o NAT helpers
•    Mangle + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered
•    Some complicated rule “conditions” covered
(“advanced”, “extra” tab) + LAB
•    uPNP

Quality of Service

o HTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
•    Burst + LAB
•    Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
•    Simple queues + LAB

oHTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
•    Burst + LAB
•    Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
•    Simple queues + LAB
•    Simple queue and queue tree interaction

DNS client/cache

•    Basic configuration + LAB
•    Static DNS Entry + LAB DHCP client/relay/server

•    DHCP communication analysis
•    DHCP-client identification/ configuration + LAB
•    DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB

DHCP client/relay/server

•    DHCP communication analysis
•    DHCP-client identification/ configuration + LAB
•    DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB

Web Proxy

•    Basic configuration
•    Proxy rule lists
o Access list + LAB
o Direct Access list + LAB o Cache list + LAB
•    Regular expression + LAB

بیشتر بخوانید