آموزش MTCWE

آموزش MTCWE

آموزش MTCWE
معرفی دوره آموزشی MTCWE:

فقدان یکی از مهم ترین دوره ها، یعنی دوره Wireless در تمامی پلتفرم های موجود در بازار به صورت محسوس می گردد. از این رو شرکت میکروتیک دوره نسبتا کاملی درباره مفاهیم Wireless از جمله Wireless Protocol ها، معرفی آنتن و رادیوهای میکروتیک، ابزارآلات Troubleshoot، ابزارآلات امنیت در محیط وایرلس، پروتکل های مانند WDS ، Mesh و پروتکل های انحصاری میکروتیک یعنی NV2 و NSTREME به بحث می پردازد.

نتایج و اهداف دوره:

آشنایی با Concept میکروتیک در دوره‌های وایرلس همچنین بحث‌های مربوط به Tune کردن لینک‌ها و در نتیجه ارتباط بین AP با AP و AP با St به صورت کامل در این دوره بازگو خواهد شد. در این دوره در مورد چگونگی امن کردن شبکه وایرلس که در ۳ مبحث می باشد بصورت کامل صحبت خواهد شد.

  1. ساختن Security Profile
  2. Access-list ها
  3. connect list ها

مخاطبین دوره آموزشی:

از مخاطبین این دوره MTCWE نیز می توان به افرادی را اشاره کرد که می خواهند، یک شناخت Basic از شبکه وایرلس را داشته باشند و کلیه افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با بحث وایرلس در ارتباط هستند.

آموزش MTCWE
آموزش MTCWE

آموزش MTCWE
سرفصل های دوره:

Wireless Installations

o Wireless routers
o RouterBoard Hardware
o Wireless cards
o Antenna types

Wireless Standard

o 802.11 a/b/g/n
o Bands and channel width o Frequencies

Wireless Tools o Wireless Tools + LAB
o Scan
o Frequency usage
o Spectral Scan/History
o Snooper
o Align
o Sniffer

Wireless Troubleshooting o Troubleshooting wireless clients + LAB
o Registration table analysis
o Ack-Timeout/Distance
o CCQ
o TX/RX Signal Strength
o Frames and HW-frames
o Data-rates

Wireless Advanced Settings

o Advanced Wireless Tab settings + LAB o HW-retries
o HW-protection
o Adaptive-noise-immunity o WMM
o Country regulation settings o TX-power + LAB
o Virtual-AP

۸۰۲.۱۱n

o 802.11n wireless protocol + LAB o Features
o Data Rates
o Channel bonding
o Frame Aggregation
o TX-power for N cards
o Chain settings
o Wireless link debugging

Wireless Security

o Wireless Security Measures + LAB
o Access Management
o Access-List/Connect-List
o RADIUS
o Authentication
o Encryption
o EAP
o Management Frame Protection

WDS and MESH

o Wireless WDS protocol + LAB o Dynamic/Static WDS
o RSTP Bridge
o Wireless MESH + LAB
o HWMP+ Mesh Wireless Bridging
o Wireless Transparent Bridge + LAB
o WDS bridging
o AP/Station-WDS
o Pseudobridge
o MPLS/VPLS tunnel Nstreme Protocol
o MikroTik Wireless Nstreme Protocol + LAB
o Features
o Configuration options
o Nstreme Dual
o Troubleshooting Nv2 Protocol
o MikroTik Wireless Nv2 Protocol + LAB
o Features
o Configuration options
o Troubleshooting

مدت دوره :

۲۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
 
روتربرد میکروتیک
 
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

MTCNA

بیشتر بخوانید