استراتژیها

  • استخدام و پرورش مربیان مجرب در سراسر کشور
  • توسعه با موسسات آموزشی و معتبر بین المللی جهت استفاده از منابع و ظرفیت های عملی به روز شده
  • فراهم نمودن امکانات و تجهیزات تدریس آموزشی و توسعه در رشته های متنوع آموزشی

بیشتر بخوانید