تخفیفات ویژه شب یلدا

Yalda-2

دوستان عصر رایان شبکه ، سلام

عصر رایان شبکه برای شب یلدا ، برای شما دانشجو عزیز از تاریخ ۲۴ آذر الی ۳۰ آذر هدایای خوبی در نظر دارد.

تخفیفات ویژه شب یلدا پرداخت آن بصورت اقساط می باشد و همچنین دوستانی که در دورهمی شب یلدا عصر شبکه شرکت کنند علاوه بر تخفیفات ۵ درصد بیشتر می شوند

  دانشجویانی که در مسابقه شرکت کنند  به نفر اول ۲۰۰ هزار تومان به نفر دوم ۱۵۰ هزار تومان و  به نفر سوم ۱۰۰ هزار وجه نقد  پرداخت می گردد. 

دانشجویان که شهرستان هستند اگر در لایو دورهمی شرکنند کنند و ثبت نام خود را همان روز قطعی کنند شامل ۵ درصد تخفیف دانشجو حضوری می شوند.

همیشه با شما هستیم

نام دورهنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه (ریال )هزینه دوره با تخفیف ( ریال )
Network+مهندس ناظر۳۰ساعتچهارشنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال۷۰۰/۰۰۰ ریال
Network+مهندس ناظر۳۰ساعت۵ شنبه عصر۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال۷۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016مهندس شجاعی۲۰۰ساعت۵شنبه و جمعه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲۷/۰۰۰/۰۰۰  ریال
CCNA R&Sمهندس ناظر۶۰ ساعتشنبه ۲شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال
CCNA R&Sمهندس ناظر۶۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA Securityمهندس آبتین۵۰ساعت۵شنبه و جمعه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP R&S&Tمهندس ناظر۱۲۰ ساعت۵شنبه بعدظهر۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲۶/۰۰۰/۰۰۰  ریال
Linux LPIC1مهندس کارگر۵۰ساعت۵شنبه و جمعه۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VMware VCP6.7مهندس شجاعی۴۵ ساعتچهارشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSATمهندس اعلم۴۰ ساعت جمعه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دوره امنیتمهندس کارگر۸۰ ساعتشنبه ۲شنبه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید