0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تخفیفات

میزان تخفیفات

ردیف

نوع تخفیف

درصد تخفیف

مدارک لازم

1

خانواده های محترم شهدا، جانبازان و آزادگان

20%

(کپی کارت جانبازی و معرفی نامه از بنیاد شهید و کپی شناسنامه دانشجو)

2

خانواده محترم فرهنگیان و اعضای هئیت علمی (ITIC )

10%

(کپی فیش، حکم با کارت فرهنگیان و کپی شناسنامه دانشجو)

3

مدال آوران المپیاد علمی

10%

(کپی حکم بین المللی، کشوری، استانی و خوارزمی)

4

ورزشکاران مدال آوران بین المللی، استانی و کشوری

5%

(کپی حکم قهرمانی)

5

پرسنل و خانواده محترم نیروی انتظامی

10%

(معرفی نامه از موسسه خدمات علمی، آموزشی ناجا، کپی کارت شناسایی)

8

 

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر مراکز بهزیستی رسمی

10%

(معرفی نامه یا کارت بهزیستی معتبر)

11

بازنشستگان کشوری و لشکری

10%

(کپی شناسنامه دانشجو و کارت با حکم بازنشستگی پدر یا مادر و کپی شناسنامه)

 

مشاوره رایگان عصر شبکه

برای تماس فرم زیر را تکمیل کنید