تقویم دوره های کسب و کار

نام دوره

روز برگزاری

ساعت کلاس

تاریخ پیش بینی

شهریه(تومان)

ثبت نام آنلاین

مهارت های بازرگانی بین الملل

جمعه ها

۱۳:۰۰-۹:۰۰

۱۴۰۱/۰۸/۲۷

۳.۹۰۰.۰۰۰

دوره دیجیتال مارکتینگ

چهارشنبه ها

۲۰:۳۰-۱۶:۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۲۵

۲.۹۰۰.۰۰۰

دوره فروش و مهندسی فروش

پنج شنبه ها

۱۹:۰۰-۱۴:۰۰

۱۴۰۱/۰۸/۲۶

۳.۰۰۰.۰۰۰

دوره جامع ICDL

شنبه و دوشنبه

۲۰:۰۰-۱۷:۰۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱.۸۰۰.۰۰۰

ادمین تخصصی اینستاگرام

رزور

رزور

رزور

۲.۱۵۰.۰۰۰

ادمین تخصصی سایت

رزور

رزور

رزور

۴.۹۰۰.۰۰۰

ثبت سفارش و ترخیص کالا (NTSW-EPL)

رزور

رزور

رزور

۱.۸۵۰.۰۰۰

بیشتر بخوانید