جلیل ایرجی

مشخصات فردی: 

نام نام خانوادگی : جلیل ایرجی

سوابق تحصیلی :

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار-دانشگاه علم و صنعت ایران

گواهینامه های تخصصی :

 • مهارت های هفتگانه ICDL
 •  برنامه نویسی Visual Basic
 •  برنامه نویسی Visual C#
 • نرم افزار Photo Shop
 •  Network +
 • تولید محتوا

فعالیت ها:

 • تدریس علوم کامپیوتر از سال ۱۳۶۸ تاکنون
 • سرگروه کامپیوتر مجتمع آموزشی امیربهادر (۱۳۷۲-۱۳۶۸)
 • اخذ مجوز تأسیس آموزشگاه کامپیوتر از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور(۱۳۷۲)
 • تأسیس آموزشگاه کامپیوتر دانش رایانه (۱۳۸۳-۱۳۷۳)
 • داور گروه کامپیوتر جشنواره خوارزمی (۱۳۷۴)
 • عضو کمیته تدوین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای (۱۳۷۵)
 • بازرس انجمن تخصصی آموزشگاه های رایانه شهر تهران (۱۳۸۵-۱۳۸۰)
 • تأسیس هنرستان کامپیوتر غیرانتفاعی (۱۳۹۳-۱۳۸۳)
 • مسئول بخش مدیران هنرستان های کاردانش منطقه ۲ (۱۳۹۲-۱۳۸۴)
 • تدریس مهارت های هفتگانه آموزش کارکنان دولت (۱۳۹۳-۱۳۸۴)
 • سرگروه گروه های آموزشی کامپیوتر آموزش و پرورش منطقه ۲ (۱۳۸۶-۱۳۸۵)
 • تدریس دوره تربیت هنر آموز  (در رشته برنامه نویسی) هنرستان ها ی منطقه ۲ (۱۳۸۶ تا کنون)
 • عضو کمیته پژوهش اداره آموزش و پرورش منطقه ۲ (۱۳۹۰-۱۳۸۹)

بیشتر بخوانید