دوره آموزشی MTCIPv6E


دوره آموزشی MTCIPv6E

برای علاقه مندان به مبحث IPV6 بوده و با توجه به علم روز در دنیا , استفاده
از این پروتکل وبرای کلیه کارشناسان و مدیران جهت بهره گیری و استفاده از علم روز بحثی بدیهی می باشد .

اهداف دوره:

•آشنایی و معرفیIPv6
•بسته مختلفIPv6
•بحث امنیتIPv6
•آشنایی با مکانیزم های انتقال بین بستر های IPV4 وIPV6

Module 1

Introduction to IPv6
• IPv6 address
• Differences between IPv4 and IPv6
• Address distribution
• Address notation
• SLAAC IPv6 address creation (EUI-64)
• Subnetting
• Address types
• Link-local
• Global
• Multicast
• Anycast
• Unique local
• Special addresses
• Reserved IPv6 addresses
• Module 1 laboratory Module 2
IPv6 Protocol • Address configuration
• Auto-configuration
• Stateless – SLAAC, DHCPv6
• Stateful – DHCPv6
• Neighbor discovery protocol
• IPv6 routing basics
• IPv6 prefix
• Module 2 laboratory Module 3
IPv6 Packet • IPv6 header
• Header field description
• Next header (daisy chaining)
• Fragmentation
• Path MTU discovery
• Module 3 laboratory Module 4
IPv6 Security • ICMPv6
• Neighbor discovery protocol
• Router solicitation
• Router advertisement
• Neighbor solicitation
• Duplicate address detection
• Neighbor unreachability detection
• Neighbor advertisement
• ‘Managed address configuration’ ag
• ‘Other configuration’ ag
• Redirect
• MLD (Multicast Listener Discovery)
• Temporary addresses
• Firewall
• IPsec
• Header only encryption (AH)
• Data only encryption (ESP)
• Header and data encryption (AH+ESP)
• Module 4 laboratory
Module 5
Transition Mechanisms • Dual stack (RIPE recommended)
• ۶to4
• ۶RD
• Teredo
• DS-lite (Dual stack lite)
• Module 5 laboratory
Module 6
Interoperability • IPv6 pool
• DHCP
• DHCP PD server
• DHCP PD client
• DHCPv6 client
• IPv6 tunnels
• IPIPv6
• EoIPv6
• GRE6
• IP version agnostic
• DNS
• Reverse DNS
• NTP
• PPP IPv6 support
• Routing
• Using global addresses as in IPv4
• Using link-local addresses as in IPv6
• RouterOS features not yet available for IPv6
• NAT
• HotSpot
• RADIUS integration
• Policy routing
• DHCPv6 server
• Tools
• Ping
• Traceroute
• Torch
• Traffic generator
• Email
• Netwatch
• Traffic flow
• Module 6 laboratory

بیشتر بخوانید