0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دوره آموزشی MTCTCE

فهرست مقاله

پیش نیازهای دوره : MTCNA و پیشنهاد میشود دوره MTCRE گذرانده شود.

مدت زمان استاندارد دوره : ۳ روز

نتایج و اهداف دوره : این دوره یکی از Advance ترین و حرفه ای ترین دوره های Mikrotik میباشد ، در این دوره توضیحات کاملی در مورد Mikrotik Flow Packet داده میشود همچنین مباحث مربوط به NAT و Mangle به صورت کامل با مثل های کاملی توضیح داده میشود.

یکی از مهمترین اهداف این دوره آشنایی کامل با QOS بوده است که در ۲ سطح زیر تشریح می شود.

  1. Simple
  2. Advance

مباحث مربوط به DNS و Relay DHCP در این دوره توضیح داده میشود و همچنین Proxy-Web از مطلب همین دوره میباشد.

دوره مناسب برای : مهندسین شبکه ، تکنسین های با سابقه ، و کارشناسانLAN

Mikrotik Training Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)

Packet flow diagram
Why this diagram is necessary?
Full overview of all things covered by diagram
Simple examples how packet travels through the diagram (routing, bridging, connection to router
etc.) + LAB
More complex examples of diagram usage + LAB Firewall filter/nat/mangle
Connection tracking
Filter + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered
NAT + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered o NAT helpers
Mangle + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered
Some complicated rule “conditions” covered
(“advanced”, “extra” tab) + LAB
uPNP

Quality of Service

o HTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
Burst + LAB
Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
Simple queues + LAB
o HTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
Burst + LAB
Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
Simple queues + LAB
Simple queue and queue tree interaction
DNS client/cache
Basic configuration + LAB
Static DNS Entry + LAB DHCP client/relay/server
DHCP communication analysis
DHCP-client identification/ configuration + LAB
DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB
DHCP client/relay/server
DHCP communication analysis
DHCP-client identification/ configuration + LAB
DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB
Web Proxy
Basic configuration
Proxy rule lists
o Access list + LAB
o Direct Access list + LAB o Cache list + LAB
Regular expression + LAB

مطالعه کنید  آموزش MTCNA

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان عصر شبکه

برای تماس فرم زیر را تکمیل کنید