0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دوره آموزشی MTCWE

فهرست مقاله

دوره آموزشی MTCWE 1
پیش نیاز دوره : MTCNA

مدت زمان استاندارد دوره : 3 روز

نتایج و اهداف دوره : میکروتیک در دوره های وایرلس همچنین بحث های مربوط به Concept آشنایی به صورت کامل در این دوره بازگو St با AP و AP با AP کردن لینک ها و در نتیجه ارتباط بین Tune .خواهد شد های وایرلس نیز معاد نظر قرار Protocolشبکه های وایرلس ، Troubleshoot همچنین مباحث مربوط به داده شده است

دوره مناسب برای : مهندسین وایرلس ، کلیه افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با بحث وایرلس در ارتباط هستند

Wireless Installations

o Wireless routers o RouterBoard Hardware o Wireless cards o Antenna types

Wireless Standard

o۸۰۲٫۱۱ a/b/g/n o Bands and channel width o Frequencies

Wireless Tools o Wireless Tools + LAB o Scan o Frequency usage o Spectral Scan/History o Snooper o Align o Sniffer

Wireless Troubleshooting o Troubleshooting wireless clients + LAB o Registration table analysis o Ack-Timeout/Distance o CCQ o TX/RX Signal Strength o Frames and HW-frames o Data-rates

Wireless Advanced Settings

o Advanced Wireless Tab settings + LAB o HW-retries o HW-protection o Adaptive-noise-immunity o WMM

o Country regulation settings o TX-power + LAB o Virtual-AP

  1. Ylin

01.Y,) \n wireless protocol + LAB o Features o Data Rates o Channel bonding o Frame Aggregation o TX-power for N cards o Chain settings o Wireless link debugging

Wireless Security

o Wireless Security Measures + LAB o Access Management o Access-List/Connect-List o RADIUS o Authentication o Encryption o EAP o Management Frame Protection

WDS and MESH

o Wireless WDS protocol + LAB 0 Dynamic/Static WDS o RSTP Bridge o Wireless MESH + LAB o HWMP+ Mesh Wireless Bridging

o Wireless Transparent Bridge + LAB o WDS bridging 0 AP/Station-WDS o Pseudobridge o MPLS/VPLS tunnel Nstreme Protocol

o MikroTik Wireless Nstreme Protocol + LAB o Features o Configuration options o Nstreme Dual o Troubleshooting Nv Protocol

o MikroTik Wireless Ny Protocol + LAB o Features o Configuration options o Troubleshooting

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان عصر شبکه

برای تماس فرم زیر را تکمیل کنید