دوره اکسل در حسابداری

دوره اکسل مالی

نام اساتید:

دکتر مجید امروی

دکتر مهدی براسود

مدت دوره:

۱۲ ساعت

ایام برگذاری:

دوشنبه ها ۱۸ الی ۲۰

مخاطبان دوره:

دانشجویان رشته حسابداری و مالی

حسابداران

توضیحات:

از بین نرم افزارهای صفحه گسترده، نرم افزار اکسل یکی از قدرتمندترین نرم افزار های کمکی در

مالی و حسابداری میباشد.

اکسل به نوعی با شغل مالی و حسابداری گره خورده است و میتواند مهارتها و توانمندی های یک

حسابدار یا مدیر مالی را تکمیل نماید.

برای یادگیری این دوره، دانش پذیران عزیز باید با علوم مالی و حسابداری آشنایی داشته باشند.

همه ی حسابداران میتوانند از مزایای این دوره ی آموزشی بهره ببرند.

سرفصل های دوره :

معرفی توابع اصلی در مدلسازی مالی
VLOOKUP
HLOOKUP
NAV
NPV
FV
PV
و سایر فرمول های مالی

توابع منطقی
انواع نرخ بهره و محاسبات آن
بهره ساده و مرکب
بهره سالانه و مؤثر
بهره اسمی و حقیقی
کارمزد بانکی
محاسبات اقساط وام
محاسبات پرداخت اصل و فرع وام
طبقه‌بندی و تلخیص داده‌ها با Filter، Sort و PivotTable
ایجاد و تحلیل سناریوها
Goal seek
Data table
معیارهای ارزیابی اقتصادی مانند دوره بازیافت سرمایه و نرخ بازده داخلی، محاسبه ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و …
بهینه‌سازی پرتفوی

بیشتر بخوانید