کارگاه سواد مالی به روش پدر پولدار

کارگاه سواد مالی به روش پدر پولدار

فصل این کارگاه به شرح زیر است :

  • گام اول :

تغییر دیدگاه به تفکر ثروت

ابتدا هزینه یا درآمد ؟

آیا دوویژگی مدیریت زمان و نحوه خرج کردن پول در شما وجود دارد ؟

استقلال نسبی هزینه و درآمد چیست؟

اصل پارکینسون !

اندیشه ثروتمندان (قانون آهن ربا) – ٢٣ قانون پول برای ثروتمند شدن

تفکر اقشارمختلف جامعه( فقیر، کارمند، سرمایه دار و … )

 

  • گام دوم :

شناخت انواع هزینه ها و مدیریت آنان …

 

  • گام سوم :

دسته بندی هزینه ها، گروه بندی و کدینگ هزینه ها

 

  • گام چهارم :

بودجه بندی هزینه ها

 

  • گام پنجم :

بودجه بندی درآمد

 

  • گام ششم :

مکتوب کردن هزینه ها و درآمد – استفاده از نرم افزار

 

  • گام هفتم :

تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری

بیشتر بخوانید