DM VPN

در DM VPN امکان استفاده از IPSEC-OVER-GRI را به ما خواهد داد، که عمدتا برای سناریو های Hub and Spoke ازش استفاده خواهیم کرد. در متدهای قبلی GRE-OVER-IPSEC یا در Static Vti که تکنولوژی جدیدی هم می باشد، VPN ها بصورت point-to-point می باشند.

اگر یک سناریوی بزرگی داشته باشیم که در دنیای واقعی خیلی مرسوم باشد ( یک شرکت یک شعبه مرکزی دارد و چند تا Link Site دارد و می خواهد با هم ارتباط داشته باشند ( عمدتا در سناریو Hub and Spoke ) ) در این صورت DM VPN یک Solution Scalable برای این نوع سناریو ها می باشد.

در DM VPN از دو تا تکنولوژی استفاده می کنیم :

 •  NHRP ( Next Hop Resolutions Preotocols )
 •  MGRE ( Multipoint GRE )

NHRP کارش Resolution می باشد. ( Resolution کلا در چیز هایی که یاد می گیریم معنی تبدیل را می دهد که در این جا IP را به یک IP دیگر تبدیل می کند. )

MGR دارای یک Interface می باشد و می تواند به جاهای مختلف وصل شود و راه اندازی را برای ما خیلی راحت تر خواهد کرد.

The NHRP Process

در پروسه NHRP دو تا مرحله وجود دارد :

 •  NHRP Registration
 •  NHRP Resolutions and Redirects

Registration ( ثبت می باشد ) Client ها یا کلا Router هایی که در یک VPN Server داریم، دارای یک IP Public و یک IP که روی Tunnel قرار دارد. ( IP Private )

در مرحله Registration این IP ها بصورت Dynamic در NHRP Server ثبت خواهند شد که مشخص می کند هر کس IP Public و Private اش چه می باشد و در نهایت Data Base درست خواهد شد و بعد مرحله Resolutions می باشد که تک تک این VPN Server هایی که آمده اند و Register کرده اند می توانند IP دیگران را از NHS سوال کنند.

EIGRP :

 • No ip next-hop-self eigrp
 • Ip hold-time eigrpp
 • Eigrp ip split-horizon eigrp
 • Eigrp stub connected
 • No auto-summary
 •  

 OSPF :

 • IP ospf network broadcast
 • IP ospf hello-interval
 • IP ospf priority
 • Area 10 Stub no-summary

 

 RIP :

 • NO ip split-horizon
 • NO auto-summary

 

بیشتر بخوانید