UDLC چیست؟

UDLC چیست؟

یک ویژگی می باشد که باعث می شود اگر در یک Interface ، UDLC دریافت شود آن Interface بلا فاصله به وضعیت Error Disable برود . قضیه به این صورت است که ی سری Interface ها در Switch وجود دارد که این Interface ها قرار نیست به Switch دیگری متصل شود و فقط به Client ها متصل خواهد شد .
تنها ویژگی که Spanning-tree را روی یک Interface ، Disable خواهد کرد UDLC می باشد. (کارش Filter کردن Packet های BPDU ها می باشد و اجازه ردوبدل کردن BPDU ها را نخواهد داد )
استفاده از BPDU Filter خیلی توصیه نمی شود چون باعث بوجود امدن Loop در شبکه خواهد شد ( معمولا بر روی Interface های Client راه اندازی می شود )

UDLC چیست؟

ممکن است یک Device به یک Switch وصل شده باشد که باعث شود مشکلانی برای شبکه ما بوجود آورد ، می خواهیم اگر Switch ما روی آن Interface ، اگر BPDU دریافت کرد بلافاصله Switch آن Interface را به وضعیت Error Disableببرد . برای انجام این کار روی آن Interface، UDLC را فعال می کنیم .
نکته : در آن Interface که Portfast فعال شده است UDLC را هم فعال می کنیم که اگر چنین وضعیتی پیش امد آن Interface را بلافاصله Disable کند.

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#spanning-tree guard root
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#show spanning-tree inconsistentports

بیشتر بخوانید