آموزش ccie r&s​​

مدت دوره :

۱۲۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
روتربرد – سوئیچ
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

CCNP (Enterprise)

(ENCOR,ENARSI)

معرفی دوره آموزشی CCIE:

گواهینامه ی Cisco Certified Internetwork Expert یا CCIE یک مدرک تخصصی می‌باشد که توسط شرکت سیسکو ارائه می گردد. مدرک CCIE، مهارت و دانش دارنده ی آن را در زمینه‌های طراحی، راه اندازی و رفع اشکال شبکه‌های پیچیده و زیرساختی تجهیزات سیسکو در بازه ی وسیعی از تجهیزات این شرکت تأئید می‌کند.

مدرک CCIE

شرکت سیسکو مدرک CCIE را معتبرترین مدرک شبکه در این حوزه قلمداد می‌کند.

گواهینامه ی CCIE مجموعه‌ای از مهارت های بسیار دقیق و گسترده ای از علم شبکه می‌باشد که با توجه به گزارش‌های شرکت سیسکو تنها کمتر از ۳% از مهندسان شبکه‌ای که مدرک سیسکو دارند برای دریافت این مدرک اقدام می‌کنند و این عدد در میان مهندسانی که پیشینه ی مدرک سیسکو ندارند به ۱% کاهش می یابد. به‌طور میانگین یک کاندیدای آزمون CCIE در حدود هجده ماه نیاز به مطالعه دارد.

آموزش ccie r&s

مدرک CCIE یکی از معتبرترین مدرک های موجود در زمینه ی IT می باشد و همچنین پیشرفته‌ترین مدرک ارائه شده توسط سیسکو در زمینه Computer Networks همین مدرک می باشد. با توجه به افزایش روز افزون سرعت اتصالات شبکه های کامپیوتری و ارائه تنظیمات پیشرفته و حرفه ای در بستر شبکه های کامپیوتری و در پی آن گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی اطلاعات، جهان به سوی به کارگیری هر چه بیشتر این تکنولوژی پیش می رود که از پیامد های بارز آن می توان به پروژه های اتصالات پر سرعت شبکه های دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک و … اشاره نمود، تا جایی که امروزه اکثر شرکت ها و سازمان های فعال، به تکنولوژی اطلاعات روی آورده و همگام با آن پیش می روند.

آموزش CCIE R&S

 • ۱.۰ Architecture
 • ۱.۱ Explain the different design principles used in an enterprise network
 • ۱.۱.a Enterprise network design such as Tier 2, Tier 3, and Fabric Capacity planning
 • ۱.۱.b High availability techniques such as redundancy, FHRP, and SSO
 • ۱.۲ Analyze design principles of a WLAN deployment
 • ۱.۲.a Wireless deployment models (centralized, distributed, controller-less, controller based, cloud, remote branch)
 • ۱.۲.b Location services in a WLAN design
 • ۱.۳ Differentiate between on-premises and cloud infrastructure deployments
 • ۱.۴ Explain the working principles of the Cisco SD-WAN solution
 • ۱.۴.a SD-WAN control and data planes elements
 • ۱.۴.b Traditional WAN and SD-WAN solutions
 • ۱.۵ Explain the working principles of the Cisco SD-Access solution
 • ۱.۵.a SD-Access control and data planes elements
 • ۱.۵.b Traditional campus interoperating with SD-Access
 • ۱.۶ Describe concepts of wired and wireless QoS
 • ۱.۶.a QoS components
 • ۱.۶.b QoS policy
 • ۱.۷ Differentiate hardware and software switching mechanisms
 • ۱.۷.a Process and CEF
 • ۱.۷.b MAC address table and TCAM
 • ۱.۷.c FIB vs. RIB

 

 • ۲.۰ Virtualization
 • ۲.۱ Describe device virtualization technologies
 • ۲.۱.a Hypervisor type 1 and 2
 • ۲.۱.b Virtual machine
 • ۲.۱.c Virtual switching
 • ۲.۲ Configure and verify data path virtualization technologies
 • ۲.۲.a VRF
 • ۲.۲.b GRE and IPsec tunneling
 • ۲.۳ Describe network virtualization concepts
 • ۲.۳.a LISP
 • ۲.۳.b VXLAN

 

 • ۳.۰ Infrastructure
 • ۳.۱ Layer 2
 • ۳.۱.a Troubleshoot static and dynamic 802.1q trunking protocols
 • ۳.۱.b Troubleshoot static and dynamic EtherChannels
 • ۳.۱.c Configure and verify common Spanning Tree Protocols (RSTP and MST)
 • ۳.۲ Layer 3
 • ۳.۲.a Compare routing concepts of EIGRP and OSPF (advanced distance vector vs. linked state, load balancing, path selection, path operations, metrics)
 • ۳.۲.b Configure and verify simple OSPF environments, including multiple normal areas, summarization, and filtering (neighbor adjacency, point-to-point and broadcast network types, and passive interface)
 • ۳.۲.c Configure and verify eBGP between directly connected neighbors (best path selection algorithm and neighbor relationships)
 • ۳.۳ Wireless
 • ۳.۳.a Describe Layer 1 concepts, such as RF power, RSSI, SNR, interference noise, band and channels, and wireless client devices capabilities
 • ۳.۳.b Describe AP modes and antenna types
 • ۳.۳.c Describe access point discovery and join process (discovery algorithms, WLC selection process)
 • ۳.۳.d Describe the main principles and use cases for Layer 2 and Layer 3 roaming
 • ۳.۳.e Troubleshoot WLAN configuration and wireless client connectivity issues
 • ۳.۴ IP Services
 • ۳.۴.a Describe Network Time Protocol (NTP)
 • ۳.۴.b Configure and verify NAT/PAT
 • ۳.۴.c Configure first hop redundancy protocols, such as HSRP and VRRP
 • ۳.۴.d Describe multicast protocols, such as PIM and IGMP v2/v3

 

 • ۴.۰ Network Assurance
 • ۴.۱ Diagnose network problems using tools such as debugs, conditional debugs, trace route, ping, SNMP, and syslog
 • ۴.۲ Configure and verify device monitoring using syslog for remote logging
 • ۴.۳ Configure and verify NetFlow and Flexible NetFlow
 • ۴.۴ Configure and verify SPAN/RSPAN/ERSPAN
 • ۴.۵ Configure and verify IPSLA
 • ۴.۶ Describe Cisco DNA Center workflows to apply network configuration, monitoring, and management
 • ۴.۷ Configure and verify NETCONF and RESTCONF

 

 • ۵.۰ Security
 • ۵.۱ Configure and verify device access control
 • ۵.۱.a Lines and password protection
 • ۵.۱.b Authentication and authorization using AAA
 • ۵.۲ Configure and verify infrastructure security features
 • ۵.۲.a ACLs
 • ۵.۲.b CoPP
 • ۵.۳ Describe REST API security
 • ۵.۴ Configure and verify wireless security features
 • ۵.۴.a EAP
 • ۵.۴.b WebAuth
 • ۵.۴.c PSK
 • ۵.۵ Describe the components of network security design
 • ۵.۵.a Threat defense
 • ۵.۵.b Endpoint security
 • ۵.۵.c Next-generation firewall
 • ۵.۵.d TrustSec, MACsec
 • ۵.۵.e Network access control with 802.1X, MAB, and WebAuth

 

 • ۶.۰ Automation
 • ۶.۱ Interpret basic Python components and scripts
 • ۶.۲ Construct valid JSON encoded file
 • ۶.۳ Describe the high-level principles and benefits of a data modeling language, such as YANG
 • ۶.۴ Describe APIs for Cisco DNA Center and vManage
 • ۶.۵ Interpret REST API response codes and results in payload using Cisco DNA Center and RESTCONF
 • ۶.۶ Construct EEM applet to automate configuration, troubleshooting, or data collection
 • ۶.۷ Compare agent vs. agentless orchestration tools, such as Chef, Puppet, Ansible, and SaltStack

آموزش ccie r&s​​

بیشتر بخوانید