آموزش CCNP Data Center

تعریف دوره :
فیلد دیتا سنتر یکی از جدید ترین و به روز ترین دوره های تخصصی در هرم آموزشی سیسکو می باشد که شامل تکنولوژی ها و پروتکل های مرتبط با صنعت مرکز داده است . همانند فیلد های دیگر آموزشی این فیلد هم به سه بخش اصلی

نام اساتید :

علی آب نیکی

مدت دوره :

۵۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

CCNA Data Center

CNA , CCNP , CCIE تقسیم شده است . CCNP Data Center دومین بخش از هرم دیتا سنتر است . این دوره به ۴ بخش تقسیم شده است :

Required Exam(s) Recommended Training
۶۴۲-۹۹۹ DCUCI
Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI)

۶۴۲-۹۹۷ DCUFI
Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)

AND
۶۴۲-۹۹۸ DCUCD
Designing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCD)

۶۴۲-۹۹۶ DCUFD
Designing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFD)

مزایای دوره:
بعد از اتمام این دوره دانشجویان دارای مهارت های حرفه ای مربوط به تجهیزات مرکز داده اعم از راه اندازی و فهم و درک سناریو های مرتبط به همراه رفع ایراد آنها می باشند .
از آنجایی که فیلد دیتا سنتر فیلد بسیار جدیدی می باشد میتواند فرصت مناسبی برای پیشروی علمی در این عرصه باشد . همچنaین توانمندی مدیریتی و راهبری حرفه ای شبکه های دیتا سنتر بسیار با ارزش است .

مشاغل دوره:
راهبری فنی دیتا سنتر های خصوصی و دولتی – بانک ها ، اپراتور ها و سازمان ها

بیشتر بخوانید