آموزش Juniper JNCIS-SEC

آموزش Juniper JNCIS-SEC

آموزش

آموزش Juniper JNCIS-SEC

تعریف دوره :
این دوره بالاترین سطح دوره امنیت شبکه در بین تمامی دوره ها خواهد بود و دانشجو این دوره موفق به دریافت مدرک دکتری امنیت شبکه جونیپر خواهد بود

Be better prepared for success in taking the actual JNCIE-SEC exam.
Be well-versed in exam topics, environment, and conditions.

آموزش Juniper JNCIS-SEC

مزایای دوره:
دستیابی به بالاترین مدرک امنیت شبکه توسط شرکت آمریکایی امنیت شبکه جونیپر
توانایی بسیار بالا در تحلیل،طراحی، مشاوره ، پیکربندی تجهیزات امنیت شبکه جونیپر
در صورت داشتن این مدرک استخدام در کلیه کشور های دنیا امکان پذیر خواهد بود

آموزش Juniper JNCIS-SEC

مشاغل دوره:
به دلیل کم بودن متخصصان امنیت شبکه در ایران ، امکان اشتغال برای کارشناسان ارشد تضمینی می باشد
افرادی که قادر به دریافت مدرک دکتری امنیت شبکه جونیپر شوند به عنوان سرپرست های تیم های امنیتی مشغول به کار خواهند شد.

آموزش Juniper JNCIS-SEC

نام اساتید :

رامین مصطفوی

مدت دوره :

۴۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

JNCIP-SEC

بیشتر بخوانید