آموزش MTCUME

دوره آموزشی MTCUME:

در دوره آموزشی MTCUME – MikroTik Certified User Management Engineer با مفاهیم و تنظیمات بسیار مهم که مربوط به User Manager یا RADIUS ، مبحث hotspot ، مبحث IPSEC و Tunneling برروی روترهای میکروتیک به طور کامل آموزش داده خواهد شد و پیش نیاز این دوره آموزشی ، دوره MTCNA می باشد.

دوره MTCUME یکی از پرکاربردترین دوره های میکروتیک می باشد. در این دوره خیلی درباره concept مباحث صحبت نخواهد شد ، بلکه درباره ابزارها و Tools های که روتر میکروتیک دارد در این دوره مورد بحث قرار خواهد گرفت و فوق العاده دوره کاربردی برای ورود به بازار کار می باشد.

 

مخاطبین دوره آموزشی:

از مخاطبین این دوره MTCUME نیز می توان به علاقمندان به مباحث میکروتیک و شبکه، مدیران شبکه ای که قصد گسترش کار خود بر روی میکروتیک را دارند، دانشجویان IT و… اشاره کرد که همه با هدف گسترش شبکه بر روی میکروتیک، از این دوره ی آموزشی استقبال می کنند.

 

سرفصل های دوره آموزشی:

Module 1
PPP

• PPP Profile
• Local and remote addresses
• Incoming and outgoing filters
• Address list
• Change TCP-MSS
• Use encryption
• Session timeout
• Rate-limit configuration
• Only-one setting
• PPP Secret
• Service and Profile
• Local and Remote address
• Routes configuration
• Limit Bytes In/Limit Bytes Out configuration
• IP Pool
• Set addresses ranges
• Next pool options
• Module 1 laboratory

Module 2
PPTP, LT2P

• PPTP and L2TP • Theory
• Comparison
• PPTP Client configuration
• Client setup
• Set profile
• Dial on demand
• Add default route and static routes
• PPTP Server configuration
• Enable server
• Setup profiles
• Add clients to PPP secret
• Set static interfaces for clients
• L2TP Client configuration
• Client setup
• Configure profile
• Dial on demand
• Add default route and static routes
• L2TP Server configuration
• Enable server
• Set profiles
• Add clients to PPP secret
• Set Static interfaces for clients
• Module 2 laboratory

Module 3
PPPoE

• PPPoE server and client
• Theory
• Usage environment
• Comparison to other PPP protocols
• PPPoE client configuration
• Client setup
• Select interface
• Service name
• Configure profile
• PPPoE Server configuration
• Enable PPPoE server
• Set profiles
• Add clients to PPP secret
• Add Static interfaces for clients
• Secure server by removing any IP address from PPPoE server interface
• Encryption
• Set pro le without encryption
• Set pro le with encryption
• Configure PPPoE client without encryption
• Interface ECMP
• Set ECMP routes for PPP interfaces
• Module 3 laboratory

Module 4
Bridging

• L2TP and EoIP
• Set L2TP tunnel
• Set EoIP tunnel
• Create bridge and add necessary interfaces to ports
• Confirm you have Ethernet connectivity between remote nodes
• L2TP and VPLS
• Set L2TP tunnel
• Set VPLS tunnel
• Create bridge and add necessary interfaces to ports
• L2TP and BCP
• Set L2TP tunnel
• Use BCP to bridge PPP interface
• Add to bridge necessary interface
• Multilink Protocol
• Enable multilink by specifying correct MRRU settings
• Disable mangle rules for MSS adjustment
• MLPPP (optional)
• Setup client and specify multiple interfaces for one client
• Set PPPoE server with MLPPP support
• Module 4 laboratory

Module 5
IPSec

• Introduction
• Theory and concepts
• Comparison to other VPN protocols
• IPSec Peer
• Use different authentication methods
• IPSec exchange modes
• Encryption and hash algorithms
• NAT-Traversal
• Lifetime and lifebytes
• DPD protocol
• Policy
• IPSec protocol and action
• Tunnels
• Generate dynamic Policy
• Proposal
• Encryption and authentication algorithms
• Lifetime
• PFS
• Installed-SA
• Flush SA
• Create IPSec between two routers with NAT
• Set peer
• Set policy
• Set NAT rules
• Confirm the secure link is established
• Module 5 laboratory

Module 6
HotSpot

• Introduction
• Concepts
• Usage environments
• Setup HotSpot with default settings
• HotSpot Login Methods
• HTTP CHAP/PAP
• MAC
• Cookie
• HTTPS
• Trial
• RADIUS
• Users
• Add users
• Set MAC-address for user
• Set MAC-address for username
• Limit Uptime and Limit Bytes In/Out
• Reset limits for user
• Monitor Users
• Host Table
• Active Table
• SNMP for users
• Profile
• Keepalive timeout
• Shared users
• Rate-Limit
• Address-list
• Incoming/Outgoing filter
• Incoming/Outgoing Packet Mark
• Bypass HotSpot
• Walled garden
• Walled garden IP
• IP binding
• Customize HotSpot
• Advertisement
• Customize pages
• Module 6 laboratory

Module 7
RADIUS

• RADIUS client
• Add radius client
• Set service
• Use RADIUS for the specific service
• RADIUS server
• User manager
• Install the latest user-manager
• Add routers
• Add users
• Set pro le
• RADIUS incoming
• Module 7 laboratory

بیشتر بخوانید