بررسی قابلیت Administrative Distance

بررسی قابلیت Administrative Distance

بیشتر پروتکل های مسیریابی برای خود یک ساختار Metric و الگوریتم خاص دارند که شاید اصلا با پروتکل های دیگر تناسبی نداشته باشد. در شبکه ای که از چندین پروتکل مسیریابی مختلف استفاده می شود ، تبادل اطلاعات در خصوص مسیرهای موجود و همچنین قابلیت تشخیص بهترین مسیر از بین چندین پروتکل مسیریابی موجود مهمترین اولویت است.

Administrative Distance قابلیتی است که روترها با استفاده از آن می توانند بهترین مسیر در میان دو یا چندین شبکه ای که از پروتکل های مسیریابی مختلف استفاده می کنند برای رسیدن به یک مقصد مشخص را بیابند.

Administrative Distance در واقع میزان reliability یا قابلیت اعتماد به یک پروتکل مسیریابی را تعیین می کند. هر یک از پروتکل های مسیریابی موجود با استفاده از مکانیزم Administrative Distance از نظر سطح reliability یا قابلیت اعتماد اولویت بندی می شوند و به هر کدام از آنها یک مقدار یا Value اختصاص پیدا می کند.

بررسی قابلیت Administrative Distance

Router ها از کجا بهترین مسیر را پیدا می کنند ؟
پارامتر Administrative Distance اولین شرطی است که یک Router زمانیکه دو پروتکل مسیریابی مختلف، اطلاعات مسیریابی مربوط به یک مقصد مشخص را ارائه می کنند، برای پیدا کردن بهترین مسیر از بین این دو یا چند پروتکل مسیریابی بررسی می کند.

Administrative Distance در واقع معیاری برای درست بودن و موثق بودن مبدا اطلاعات مسیریابی می باشد، نکته مهم در Administrative Distance این است که Local Significance است یعنی اهمیت و معنی آن فقط روی همان روتر معتبر است و با Update شدن Routing به روترهای دیگر Advertise نمی شود.

هر چقدر مقدار یا Value ای که به پروتکل در Administrative Distance داده می شود کمتر باشد به معنی این است که پروتکل مورد نظر قابل اعتماد تر است، برای مثال اگر یک روتر یک Route به یک شبکه مشخص دریافت کند که در آن هم پروتکل OSPF با Administrative Distance پیشفرض ۱۱۰ وجود داشته باشد و هم IGRP با Administrative Distance پیشفرض ۱۰۰ ، روتر مورد نظر ما مسیری که IGRP به آن معرفی می کند را به دلیل Reliability بیشتر انتخاب می کند و این بدین معناست که روتر نسخه Route مربوط به IGRP را در Routing Table خود اضافه می کند.

اگر به هر دلیلی شما موفق به دریافت اطلاعات مربوط به IGRP نشدید ( مثلا روتر در آن لحظه خاموش شده باشد ) نرم افزار بصورت خود کار اطلاعات مربوط به مسیرهایی که OSPF ایجاد کرده است را استفاده می کند تا زمانیکه اطلاعات IGRP مجددا در دسترس باشند.

مقادیری که به عنوان Value به پروتکل های مختلف بصورت پیشفرض داده می شود از عدد ۰ تا ۲۵۵ متغیر می باشد ، عدد ۰ بالاترین اولویت و به معنای بالاترین Reliability و عدد ۲۵۵ به معنای پایینترین حد Reliability می باشد.
جدول زیر لیست مقادیر Administrative Distance های پیشفرض پروتکل هایی است که سیسکو از آنها پشتیبانی می کند:

بررسی قابلیت Administrative Distance
بررسی قابلیت Administrative Distance

بررسی قابلیت Administrative Distance

اگر مقدار ۲۵۵ باشد روتر مبداء ای که route از آنجا وارد شده است را باور نمی کند و در routing table خود این route را ایجاد نمی کند.

اگر بخواهید اولویت های این پروتکل ها را در Administrative Distance ها تغییر دهید باید بصورت دستی مقادیر پیشفرض را عوض کنید.

برای مثال اگر شما route هایی در شبکه ها دارید که از پروتکل RIP استفاده می کنند که دارای Administrative Distance پیشفرض ۱۲۰ است و همزمان در شبکه ای دیگر از پروتکل IGRP استفاده می کنید که دارای Administrative Distance پیشفرض ۱۰۰ است ، بصورت پیشفرض روتر نیز سعی می کند تمامی مسیرهای ممکن را از IGRP ها عبور دهد ، اگر می خواهید مسیر مورد نظر شما از RIP بگذرد باید یا بصورت دستی Administrative Distance مربوط به RIP را به زیر ۱۰۰ کاهش دهید و یا Administrative Distance مربوط به IGRP را از ۱۲۰ بالاتر ببرید تا این امکان برای شما فراهم شود.

بیشتر بخوانید