وقتی برنامۀ Telnet را برای ورود به یک سیستم راه دور بکار می گیرید، پس از برقراری ارتباط، از شما یک کد کاربری و یک کلمۀ عبور خواسته می شود و در صورت تصدیق هویت ، علامت خط فرمان یونیکس روی خروجی ظاهر می شود. با دیدن این علامت هر فرمانی که روی خط فرمان صادر می نمایید به سمت سرویس دهنده ارسال خواهد شد.

در مثال بالا پس از برقراری ارتباط، پیغام زیر روی خروجی نشان داده شده است:

Escape character is ‘^].

HP-UX tpci_hpws4 A.09.01 A9000/720 (ttys2)

این پیغام به این معناست که شما پس از برقراری نشست telnet، هر فرمانی که صادر کنید به سمت سرویس دهنده ارسال خواهد شد ولی اگر خواستید که فرامین کاربری Telnet را اجرا کنید می توانید با فشار دادن کلید های ctrl+] به حالت فرامین کاربری بروید. در این حالت هر فرمانی که صادر می شود بجای ارسال به سرویس دهنده بصورت محلی و توسط برنامۀ Telnet تحلیل خواهد شد. برای ختمیک نشست Telnet از کلیدهای Ctrl+D استفاده می شود.

در خط دوم از پیغام، ضمن معرفی ماشین سرویس دهنده، پارامتر های استاندارد ترمینال که بر روی آن توافق شده اعلان گردیده است. (ttys2)

بگونه ای که دیده می شود پس از برقراری نشست Telnet فرامین سیستم عامل یونیکس بر روی ماشین راه دور، صادر و اجرا شده است.

برای برقراری ارتباط با یک سیستم عامل مبتنی بر پنجره:

اولاً باید سرویس دهندۀ مورد نظر کاربر، چنین سرویسی را فراهم آورده باشد.

ثانیاً برنامه Telnet بر روی ماشین کاربر باید چنین قابلیتی را داشته باشد.

ثالثاً طرفین بر روی پارامترهای استاندارد توافق کنند تا بتوانند فرامین مربوط با پنجره را تحلیل کرده و خروجی لازم را نشان بدهد.