نحوه کارکرد DHCP سرور

نحوه کارکرد DHCP سرور

DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol یک پروتکل شبکه است که اجازه می دهد تا دستگاه ها به صورت خودکار IP ، subnet mask ، default gateway و DNS server را از یک سرور DHCP دریافت کنند. در اینجا شما با نحوه کار DHCP Server آشنا می شوید.

 

DHCP Server یک سرور است که به دستگاه هایی که به شبکه متصل شده اند، آدرس IP و دیگر اطلاعات شبکه را اختصاص می دهد. DHCP Server عملیات خود را به صورت زیر انجام می دهد:

 

  1. Discovery: دستگاه هایی که به شبکه متصل می شوند به صورت خودکار یک درخواست DHCP Discoveryارسال می کنند.
  2. Offer: سرور DHCPبه درخواست Discoveryبا یک پیشنهاد به نام DHCP Offerپاسخ می دهد. این پیشنهاد شامل آدرس IP ، subnet mask ، default gatewayو DNS serverاست.
  3. Request: دستگاهی که درخواست Discoveryارسال کرده است، با ارسال یک درخواست DHCP Requestبه سرور DHCPپاسخ می دهد و پیشنهاد سرور را تایید می کند.
  4. Acknowledge: سرور DHCPبا یک پاسخ به نام DHCP Acknowledgeبه درخواست DHCP Requestپاسخ می دهد و به دستگاه اجازه می دهد که از آدرس IPو دیگر اطلاعات شبکه استفاده کند.

 

سرور DHCP می تواند برای کنترل بهتر آدرس های IP و مدیریت شبکه برای دستگاه های مختلف، محدودیت هایی مانند حداکثر تعداد دستگاه هایی که می توانند از آن استفاده کنند، اعتبار زمانی آدرس های IP و غیره را تنظیم کند. همچنین، سرور DHCP می تواند به صورت دستی پیکربندی شود یا به صورت خودکار با استفاده از پروتکل BOOTP که یک پروتکل قدیمی تر است، پیکربندی شود.

در کل، سرور DHCP یک ابزار مفید برای مدیریت شبکه است که به دستگاه های مختلف این امکان را می دهد تا به صورت خودکار اطلاعات شبکه را دریافت کنند و از این طریق شبکه را بهبود بخشند.

بیشتر بخوانید