انواع ارتباطلات در شبکه

در کل سه نوع ارتباط به لحاظ جهت برقراری وجود دارد

  • Simpelx
  • Helf Duplex
  • Full Duplex

ارتباطات Simplex

به ارتباطاتی گفته می شود که یکی از طرفین فقط فرستنده بوده و طرف دیگر نیز فقط گیرنده می باشد مانند ارتباطات رادیو و تلویزیون

ارتباطات Half Duplex

به ارتباطاتی گفته می شود که هر دو طرف امکان ارسال اطلاعات را دارند اما نه به صورت همزمان. بلکه در یک زمان مشخص فقط یکی از طرفین امکان ارسال اطلاعات را داشته و طرف دیگر نیز فقط گیرنده می باشد. به عبارتی دیگر در ان واحد یک کامپیوتر می تواند فقط گیرنده و یا فقط فرستنده باشد مانند ارتباطات بی سیم های پلیس.

ارتباطات Full Duplex

در این نوع ارتباطات، در آن واحد هر دو طرف می توانند هم گیرنده و هم فرستنده باشند مانند ارتباط تلفنی و یا ارتباطات دو طرفه در شبکه.                                     

انواع ارتباط به لحاظ آنالوگ و دیجیتال

ارتباطات Broad Band

در ارتباطات Broad Band که از سیگنالهای Analog استفاده می گردد. می توان از یکی مجرای ارتباطی برای عبور چندین نوع سیگنال مختلف استفاده نمود و بعنوان مثال برای اینکه بخواهیم سیگنالهای صوتی و سیگنالهای Data را بصورت همزمان از یک خط ارتباطی عبور دهیم، از یک ارتباط Broadband استفاده می نماییم. از این نوع ارتباط برای اتصال یک نقطه جغرافیایی به اینترنت استفاده می شود.

ارتباطات  Base Band

در ارتباطات Base Band که از سیگنالهای Digital استفاده می گردد، از یک مجرای ارتباطی فقط می توان برای عبور یک نوع سیگنال استفاده نمود. بعنوان مثال برای عبور سیگنالهای صوتی به تنهایی، از Base Band استفاده می گردد.

اکنون که با مفاهیم  Base Band , Broad Band آشنا شدیم بهتر است کمی به توضیح در رابطه با چند اصطلاح مرتبط با کابل های شبکه بپردازیم.

۱۰ Base2

در این مورد عدد ۱۰ اشاره به سرعت کابل شبکه دارد و به معنی ۱۰ Mbps می باشد. همچنین کلمه Base Band  بوده، و در آخر عدد ۲ اشاره به طول کابل شبکه دارد و به معنی ۲۰۰ متر می باشد

(Thin Net:185m ~ 200m)  

۱۰ Base5

در این مورد نیز عدد ۱۰۰ به معنای ۱۰۰ mbps بوده و به حداکثر طول مجاز کابل Thick Net دارد که معادل ۵۰۰ متر می باشد.

۱۰۰ BaseT

در این مورد نیز عدد ۱۰۰ به معنای ۱۰۰ Mbps بوده و به حداکثر سرعت ارتباط در کابل Cat 5  اشاره دارد و حرف T نیز به معنی Twisted pair می باشد.

۱۰۰۰ baseFX

همچنین در این مورد نیز عدد ۱۰۰۰ اشاره به Giga Ethernet دارد و به معنی ۱۰۰۰ Mbps بوده و عبارت FX  نیز به معنای Fiber Optic می باشد.

انواع ارتباط به لحاظ سرعت ارسال و دریافت

ارتباط Symmetric و  Asymmetric

در یک ارتباط Point To Point، در صورتی که نرخ انتقال اطلاعات در ارسال و دریافت برابر باشد، آن ارتباط Symmetric بود و در غیر این صورت Asymmetric می باشد.

مودم های  ADSL( Asymmetric Digital Subscriber Line)

مودم های ADSL از یک اتصال Broad Band استفاده می نمایند. برای ایجاد ارتباطات صوتی تلفنی و ارتباطاات Data مربوط به اینترنت به صورت همزمان می توان از مودم ADSL استفاده نمود. این این مودمها در نقش Router میان شبکه Private و اینترنت ( شبکه Public ) قرار می گیرند. بدینگونه که عموماً در سناریوی NAT  ایفای نقش نموده و ارتباط میان شبکۀ داخلی (و با یک کامپیوتر شخصی ) با ISP را برقرار می نمایند. در این سناریو به هنگام اتصال خط تلفن به اینترنت، می توان از آن برای برای ارتباطات صوتی مخابراتی (تلفن) نیز استفاده نمود.

چه تفاوتی میان DSLوADSL وجود دارد؟

در ساختارهای  ADSL( Asymmetric Digital Subscriber Line) ، سرعت ارسال اطلاعات (UPLOAD)

با سرعت دریافت اطلاعات (Download) به صورت یکسان نمی باشند و معمولاً سرعت Receive از Send بیشتر می باشد. اما در ساختارهای  DSL( Asymmetric Digital Subscriber Line)، سرعت ارسال و دریافت اطلاعات یکسان می باشد.

انواع ازتباط به لحاظ همزمانی

ارتباطات synchronous و Asynchronous

در صورتی که ارتباط دو کامپیوتر در شبکه بصورت همزمان در یک بازۀ زمانی مشخص صورت گیرد. آن ارتباط از نوع  Synchronousبوده و در حالتی که ارتباط مورد نظر بصورت غیر همزمان و در بازه های زمانی متفاوت صورت پذیرد، آن ارتباط از نوع  Asynchronous خواهد بود.

بیشتر بخوانید