شبکه دانشگاهی (CAN) چیست؟

شبکه دانشگاهی (CAN) چیست؟

شبکه دانشگاهی (CAN) چیست؟

CAN مخفف Campus Area Network به معنی شبکه دانشگاهی است که به آن شبکهٔ پردیسی نیز گفته می شود. این نوع شبکه «شبکه‌ای رایانه‌ای» است که از اتصال چند «شبکه LAN » که همه آنها محدود به یک ناحیه جغرافیایی هستند ساخته می‌شود، مانند محوطه یک دانشگاه، یک مجموعه صنعتی یا یک پایگاه نظامی.

می‌توان این شبکه را به عنوان یکی از انواع «شبکه‌های MAN » به حساب آورد که عموماً محدود به ناحیه‌ای کوچک‌تر از اندازه معمول یک شبکه MAN است.

در حالتی که در فضای یک دانشگاه شبکه‌ای از نوع شبکه دانشگاهی داشته باشیم، شبکه مورد نظر محتملا ساختمان‌های دانشکده‌های مختلف شامل بخش‌های آکادمیک، دانشکده ها، کتابخانه دانشگاه و خوابگاه دانشجویان را به یکدیگر متصل می‌کند.

شبکه دانشگاهی بزرگ‌تر از یک شبکه LAN ولی کوچکتر از یک شبکه WAN  است.

شبکه CAN یکی از انواع شبکه از نظر مقیاس است. شبکه ها از نظر مقیاس چندین نوع دارد که میتوانید در مقاله معرفی انواع شبکه های کاپیوتری آن ها را بخوانید. همچنین می توانید آن را در دوره Network+  بیاموزید. برای دیدن سرفصل های دوره Network+ کلیک کنید یا آنلاین ثبت نام کنید.

بیشتر بخوانید